/Files/images/rzn_rozdli/unnamed.jpg

ДПА-2021

Наказ Опорного закладу "Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1" Зіньківської міської ради Полтавської області від 25.03.2021 №20-о "Про звільнення від ДПА учнів 4-х та 9-х класів у 2020-2021 навчальному році"

ДПА-2020

Предмети, обов’язкові до здачі в 2020 році

Згідно з українським законодавством, дев’ятикласникам належить пройти перевірку по трьом дисциплінам, два з яких є обов’язковими – це українська мова + література і математика, і один – на вибір.

Серед вільних дисциплін представлені:

 • Історія;
 • Іноземна мова;
 • Біологія;
 • Фізика;
 • Географія;
 • Хімія;
 • Інформатика;
 • Зарубіжна література;
 • Практичний курс з правознавства.

Найскладнішим у структурі ДПА залишаються зміни щодо мовного питання. На тлі виключення зі списку вільних для вибору предметів російської мови, як і раніше діють закони щодо мови національних меншин. Учні шкіл або класів, де в програму включена мова національної меншини, мають право вибрати свою рідну мову в якості додаткової при атестаційної перевірки.

Обов’язкові предмети педради вибирати не можуть, але право вибору третьої дисципліни школа може залишити за собою. У цьому випадку вчителі мають орієнтуватися на побажання учнів та їх батьків, навіть якщо освітня установа дає поглиблені знання по абсолютно іншій науці.

Якщо набирається достатня кількість бажаючих, педрада зобов’язана організовувати атестацію з будь-якої іноземної мови. Найчастіше це та мова, що вивчається в даному закладі – англійська, німецька, французька та ін.

Орієнтовні дати для ДПА-2020

Строго фіксовані дати проведення ДПА характерні тільки для випускників-одинадцятикласників. Їх встановлює Міносвіти, заздалегідь попереджаючи про терміни педколективи, а ті, у свою чергу, школярів. Для дев’ятикласників ситуація йде трохи інакше – точні дати встановлюються на місцях за рішенням педагогічної ради.

Орієнтовно, це період з 28 травня по 10 червня – але потрібно розуміти, що це лише приблизні терміни. Рішення по датам буде прийнято заздалегідь – за кілька місяців до «години ікс». Також заздалегідь будуть проінформовані і школярі, які зможуть почати підготовку з предметів задовго до атестації.

Завдання з окремих дисциплін

Якими будуть завдання підсумкової атестації у 2020-му році, дев’ятикласників цікавить вже зараз. Інтернет-ресурси пропонують придбати повні версії завдань з потрібних дисциплін з уже складеними рішеннями і відповідями.

Але щоб майбутні випускники отримали загальне уявлення про форму перевірки знань, наведемо конкретні приклади по кожному предмету.

Українська мова та література

Основною формою перевірки виступає диктант, що дозволяє оцінити орфографію, граматику і пунктуацію. Учень зобов’язаний не тільки написати диктант без помилок, але і правильно оформити написане, з дотриманням заголовків, абзаців, згідно встановленим критеріям. На написання диктанту відводиться 1 година – сюди входить і час, що надається дев’ятикласнику на самоперевірку.

У свою чергу, учитель повинен дотримуватися правил подачі диктанту – спочатку зачитувати пропозицію цілком, а потім з виділенням смислових відрізків. Педагог зобов’язаний акцентувати увагу, коли речення починається з нового абзацу.

Незадовільну оцінку (від 1 до 3 балів) отримають школярі в 2020 році, у диктанті яких буде виявлено від 11 до 14 помилок. При наявності однієї негрубої помилки випускник дев’ятого класу може розраховувати на 11 балів.

Атестація з української літератури проводиться у тестовій формі. Школярі повинні дати відповіді на 24 питання, серед яких завдання з можливістю вибору правильного варіанту з декількох запропонованих та завдання з відповідями відкритого типу. 25 питання – це твір у вільній формі, де учень повинен дати аргументовану відповідь на поставлені в тесті питання. Міні-твір має складатися мінімум з 100, максимум – з 200 слів.

Іноземна мова

Знання іноземної мови оцінюється в декількох формах:

 • читання та переклад текстів на побутову тему, а також у публіцистичному і офіційному стилях. Це можуть бути листи, програми телепередач, оголошення, меню тощо;
 • тестування для оцінки мовних навичок – вставити пропущену букву, слово, закінчення, знак пунктуації;
 • лист – скласти зв’язний текст на основі наданої інформації.

З 2019 року в ДПА вводиться елемент аудиту – оцінки іноземної мови на слух.

Математика

ДПА з цього предмету триває від 135 до 180 хвилин – більше часу дається учням профільних класів, трохи менше – для звичайних класів. Як правило, завдань з алгебри у білетах в два рази більше, ніж по геометрії – сюди входять всі теми, з якими стикалися школярі протягом 5, 6, 7, 8 і 9-го класів.

Форми здачі:

 • тести з однією вірною відповіддю;
 • відкриті тести з відповіддю у вільній формі;
 • завдання з розгорнутим покроковим описом рішення.

У іспит також можуть бути включені більш складні завдання для класів з поглибленим вивченням точної науки.

Історія України

Дев’ятикласник зобов’язаний продемонструвати в 2020 році не тільки добру пам’ять на дати і події, а й логічне мислення, розуміння причинно-наслідкових зв’язків між історичними явищами. Також перевіряються навички роботи з картами, фотографічними джерелами інформації та схемами.

Згідно з рекомендаціями міністра освіти, у білетах з історії повинно міститися 22 завдання:

 • тести з однією правильною відповіддю;
 • завдання на логічну відповідність;
 • складання хронологічної послідовності;
 • тести з кількома правильними варіантами.

Географія

Ця наука припускає наявність умінь працювати з наочними матеріалами – картами, компасами, графіками, таблицями, контурними картами, схемами і малюнками. Завдання з географії представлені у найрізноманітніших формах – це виставлення міток на карті і створення блоку-легенди, тести, розрахунки заданих величин, встановлення взаємозв’язків, письмові відповіді на питання. Учні спецклассів можуть отримати додаткове завдання з елементами творчості.

Біологія

Завдання з природної науки охоплюють програми 7, 8 і 9-го класів. Сюди входять питання з ботаніки, зоології та анатомії людини, причому по останній темі педагогам рекомендовано скласти близько 75% завдань. Такий же відсоток завдань повинен припадати на тести відкритої і закритої форм, а 25% – на роботи з великими статистичними даними у вигляді таблиць, графіків, діаграм та ін В ДПА 2020 р. обов’язково увійдуть питання надання першої медичної допомоги, профілактики та попередження патологій.

Інші дисципліни

 • Зарубіжна література– оцінка знань творів іноземних авторів за восьмий і дев’ятий класи. Білет включає 23 теста і твір з обґрунтованими аргументами по темі і глибоким аналізом тексту. Твір має бути грамотним, представленим в художній формі, з дотриманням правил граматики та орфографії.
 • Правознавство– білет включає завдання, що стосуються правового поля української держави. Випускник повинен продемонструвати вміння застосовувати юридичну логіку на встановлення взаємозв’язків, логічних ланцюжків і помилок. Перевіряються знання юридичної термінології, категоріального апарату та процесів становлення права в Україні.
 • Хімія– включає як найпростіші завдання на поняття, так і складні тести. В них визначаються знання школяра в області органічної хімії, хімічних реакцій і зв’язків, розчинів, проведення розрахунків з використанням формул і таблиць.
 • Фізика– учень має продемонструвати теоретичні знання, так і вміння застосовувати їх на практиці. В білет включені завдання на побудову і застосування формул, переклад фізичних величин в МО, завдання з повною відповіддю і складанням послідовності рішення.
 • Інформатика– перевіряються вміння працювати з комп’ютерами та знання з теорії. Завдання представлені у тестовій формі, плюс два практичних завдання на побудову простого алгоритму.
 • Мови національних меншинпроводиться за аналогією з українською мовою і літературою. Це диктант, тести, переказ, твір та завдання на розуміння усного мовлення.

Про нововведення з 2020 року

Введення обов’язкової держатестації є закономірним підсумком впровадження освітньої реформи, яка дозволяє Україні перейти на нові стандарти навчання. Досі залишається відкритим питання, в якій формі дев’ятикласники складатимуть атестацію – в тестовій формі або вільній. Але є інформація, що технологія ЗНО для учнів 9-х класів буде повністю реалізована тільки до 2027-го року

Новини, що стосуються ДПА 2020:

 • результати міжнародних мовних іспитів тепер можуть зараховуватися як оцінка ДПА;
 • право проходити ДПА отримали учні, які перебувають у слідчому ізоляторі, – проведення заходу ляже на плечі навчального закладу, за яким закріплено СІЗО;
 • з переліку предметів, доступних для здачі, був виключений російську мову з-за міждержавного конфлікту;
 • учні, що проживають на окупованих територіях, можуть пройти атестацію екстерном у навчальному закладі, рекомендованому органами управління освітньої сфери;
 • учні коледжів і технікумів, які за результатами минулого атестації одержали незадовільну оцінку, в новому навчальному році отримають право на перездачу;
 • у іспит з іноземної мови планується включити аудіювання, яке дозволить школярам підготуватися до такого формату оцінювання в рамках ЗНО.

Хто буде звільнений від ДПА

Як і в старій освітній системі, деякі категорії учнів можуть розраховувати на звільнення від екзаменаційного випробування. Послаблення даються для:

 • юних мам – учениць, які перебувають у допологовій або декретній відпустці;
 • школярів з ослабленим здоров’ям, вимушених одночасно лікуватися та проходити навчання в спеціалізованих реабілітаційних центрах;
 • учнів з захворюваннями опорно-рухового апарату та центральної нервової системи;
 • дев’ятикласників, які беруть участь у спортивних та освітніх змаганнях міжнародного рівня, до цієї ж категорії відносяться учасники шкільних олімпіад, зборів, творчих конкурсів і виставок;
 • випускників, які постраждали внаслідок стихійного лиха форс-мажорних обставин у регіоні проживання;
 • володарів нагород і сертифікатів з певної дисципліни (звільняються від здачі тільки цього предмета).

Звільнення для всіх категорій учнів дається тільки на підставі офіційних документів – довідки з медичної або соціальної установи, сертифікат, запрошення на конкурс і т. п.

Кiлькiсть переглядiв: 758

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.