Мета та завдання виховного процесу.

Головна мета виховного процесу:

виховання та розвиток вільної й духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, яка володіє знаннями про природу та людину, готова до творчої діяльності, дотримується загальноприйнятих правил поведінки.

Мета, завдання, організація та планування виховної роботи

1. Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
2. Основним завданням виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, виховання національної й загальнолюдської моралі, духовності та культури.
3. Формування у дітей та молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної та світової культури.
4. Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного та учнівського колективів.
5. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої національної культури міжнародних взаємин.
6. Формування в учнів особистих рис громадянина Української держави.
7. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати за для розвитку держави, готовність захищати її.
8. Розвиток в учнів мовної культури.
9. Розвиток міжетнічної культури спілкування.
10. Формування родинно – сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

Напрямки виховної роботи:

- громадянське виховання;
- естетичне виховання;
- військово-патріотичне виховання;
- спортивно-оздоровче виховання;
- туристично-краєзнавче виховання;
- екологічне виховання;

Організаційні методи та форми виховної роботи

Методи та форми виховної роботи стимулюють розвиток самоорганізації, самоуправління, критично-творчого мислення, самоактивності, самостійності та усвідомлення власних світоглядів, орієнтацій, які є основою життєвого вибору, громадянського самовизначення. До оптимальних форм і методів виховної роботи відносимо ті, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії «вчитель – учень»

До таких методів належать: ситуаційно–рольові ігри; метод «відкритої трибуни»; соціально-психологічні тренінги; інтелектуальні аукціони; мозкові атаки»; метод аналізу соціальних ситуацій із морально-етичним характером, тощо. Крім цих методів використовуємо також традиційні форми роботи:
· збори учнівського колективу;
· обговорення політичних подій у державі,світі; випуски учнівських газет, збірок власних творів, презентацій книг, виставки нових періодичних видань;
· учнівські лекторії, уроки-екскурсії, уроки-зустрічі з цікавими людьми; уроки-концерти, рольові ігри, диспути, зустрічі з випускниками;
· читацькі конференції, науково-практичні учнівські конференції;
· консультації: юридичні,психологічні, медичні тощо;
· засідання творчих гуртків, клубів за інтересами;
· вечори відпочинку, дискотеки, літературні зустрічі, карнавали, українські вечорниці, спортивні ігри, змагання, гуртки, секції, козацькі забави;
· огляди художньої самодіяльності, фестивалі;
· конкурси на кращий учнівський клас;
· культпоходи в музеї, екскурсії, туристичні походи.

Кiлькiсть переглядiв: 1074

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.